Used Perodua Cars/Commercial Vehicles

Perodua Car Models

All Other Car Brands

All Other Commercial Vehicle Brands

Sold Perodua Car Models

Expired Perodua Car Models

Perodua Axia 1.0A AdvancePerodua Axia 1.0A Advance (OPC)Perodua Axia 1.0M Standard G (OPC)
Perodua Kancil 850 GX (COE till 03/2018)Perodua Kelisa 1.0A EZPerodua Kelisa 1.0A EZ (COE till 04/2021)
Perodua Kelisa 1.0A EZ (COE till 05/2021)Perodua Kelisa 1.0A EZ (COE till 06/2021)Perodua Kelisa 1.0A EZ (COE till 10/2020)
Perodua Kelisa 1.0A EZ (COE till 11/2021)Perodua Kelisa 1.0A EZ (New 5-yr COE)Perodua Kelisa 1.0A EZ (OPC)
Perodua Kelisa 1.0A EZ (OPC) (New 5-yr COE)Perodua Kelisa 1.0A EZ CNGPerodua Kelisa 1.0M GX
Perodua Kelisa 1.0M GX (COE till 02/2022)Perodua Kelisa 1.0M GX (COE till 04/2021)Perodua Kelisa 1.0M GX (COE till 05/2021)
Perodua Kelisa 1.0M GX (COE till 06/2021)Perodua Kelisa 1.0M GX (COE till 10/2021)Perodua Kelisa 1.0M GX (New 5-yr COE)
Perodua Kelisa 1.0M GX (OPC)Perodua Kelisa 1.0M GX (OPC) (COE till 05/2020)Perodua Kelisa 1.0M GX (OPC) (New 5-yr COE)
Perodua Kelisa 1.0M GX (OPC) (OPC)Perodua Kelisa EZ APerodua Kembara 1.3A EZ
Perodua Kembara 1.3A EZ (COE till 04/2022)Perodua Kembara 1.3A EZ (New 5-yr COE)Perodua Kembara 1.3A EZ (OPC)
Perodua Kembara 1.3A GXPerodua Kembara 1.3M GXPerodua Kembara 1.3M GX (OPC)
Perodua Kembara 1.3M GX (OPC) (New 5-yr COE)Perodua Kenari 1.0A EZPerodua Kenari 1.0A EZ (COE till 04/2023)
Perodua Kenari 1.0A EZ (New 5-yr COE)Perodua Kenari 1.0A EZ (OPC)Perodua Kenari 1.0A EZ (OPC) (New 5-yr COE)
Perodua Kenari 1.0M GXPerodua Kenari 1.0M GX (COE till 01/2022)Perodua Kenari 1.0M GX (COE till 04/2022)
Perodua Kenari 1.0M GX (COE till 11/2022)Perodua Kenari 1.0M GX (COE till 12/2021)Perodua Kenari 1.0M GX (COE till 12/2022)
Perodua Kenari 1.0M GX (New 5-yr COE)Perodua Kenari 1.0M GX (OPC)Perodua Kenari 1.0M GX (OPC) (New 5-yr COE)
Perodua Myvi 1.3A EZIPerodua Myvi 1.3A EZI (OPC)Perodua Myvi 1.3M (OPC)
Perodua Myvi 1.3M SXPerodua Myvi 1.3M SX (OPC)Perodua Myvi 1.3M SXI
Perodua Viva 1.0A EZIPerodua Viva 1.0A EZI (New 5-yr COE)Perodua Viva 1.0A EZI (OPC)
Perodua Viva 1.0M SXPerodua Viva 1.0M SX (OPC)Perodua Viva 1.0M SXI
Perodua Viva 1.0M SXI (OPC)Perodua Viva 1.0M SXI (OPC) (New 5-yr COE)Perodua Viva Elite 1.0A EZ
Perodua Viva Elite 1.0A EZ (OPC)Perodua Viva Elite 1.0A GXPerodua Viva Elite 1.0A GX (OPC)
Perodua Viva Elite 1.0M GXPerodua Viva Elite 1.0M GX (OPC)spacer